Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Kursisten lærer at yde førstehjælp til børn ved de mest almindelige ulykker og skader, som børn kommer ud for, såvel livstruende som ikke livstruende.


Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn. Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.
0

Børn under 15 år besøger hvert år skadestuen som følge af en ulykker